Bee Active ondersteunt werkgevers en werknemers actief bij ziekteverzuim. Met korte lijnen en ervaren specialisten houden wij voor werkgevers de maximale grip op het ziekteverzuimproces van de medewerkers. Voor uw medewerkers bieden we begeleiding op maat. U merkt hierdoor dat verzuimtrajecten niet onnodig vertragen en alles erop is gericht om medewerkers duurzaam voor de onderneming te kunnen inzetten.

Verzuimbegeleiding Wij streven ernaar op onze klanten optimaal tevreden te stellen en zullen dat periodiek evalueren. De dienstverlening leveren wij op maat en kan door nieuwe inzichten of wetswijzigingen periodiek opnieuw met u worden afgestemd. Dit alles moet uiteindelijk gaan leiden tot duurzame inzetbaarheid van medewerkers, minder rompslomp en lagere verzuimkosten.

We werken met een overzichtelijke online verzuimapplicatie waar u als werkgever toegang toe heeft. Hierin kun je bijvoorbeeld aantekeningen maken voor je eigen dossier, zie je de documenten van de casemanager en vind je de terugkoppelingen van de spreekuurbezoeken van de bedrijfsarts. Zo heb je een compleet overzicht van de verrichtingen en word je geattendeerd op uitstaande acties. In een intake stellen wij met u en uw medewerker vast welke vervolgstappen nodig zijn en leggen dit vast in onze software. We gebruiken hiervoor Humannet, waar wij en u inzicht in hebben. Uiteraard voldoet dit aan de privacy vereisten.

U heeft een vaste contactpersoon die het verzuim begeleidt van begin tot eind. We hebben afspraken met bedrijfsartsen op maat. Dat wil zeggen geen standaard zes wekelijkse afspraken, maar de expertise van de arts wanneer dat nodig is met een gerichte vraagstelling en afstemming met de bedrijfsarts. Verzuimbegeleiding Flexibele oplossingen. Onze kracht is dat we flexibel kunnen inspelen op wat er nodig is. Samenwerking met professionele partijen. We werken met nauwkeurig geselecteerde providers. In goede samenspraak kunnen we zo de meeste effectieve oplossing bieden als het verzuim te beïnvloeden is door een gerichte aanpak. Kennis van de regels en procedures van het UWV. We weten als geen ander waar het UWV u als werkgever op beoordeelt in het voldoen aan uw re-integratie inspanningen. We kennen de regels in de sociale zekerheid en hebben de expertise om in bezwaar te gaan tegen het UWV. Dat kan voor u een grote besparing opleveren, bijvoorbeeld als u een werknemer heeft met een WAO/WIA verleden.

Onze aandacht stopt niet na 104 weken ziekteverzuim. Wanneer uw medewerker zo lang uitvalt dat hij/zij te maken krijgt met een WIA beoordeling, heeft dat voor u als werkgever bijna altijd ook consequenties. We hebben veel expertise van de instroom in de WIA en kunnen u en uw medewerker daar professioneel in ondersteunen.

Voor een compleet overzicht van onze diensten kunt u ook onze folder bekijken